Strike and Hunger


  ACT 1 SCENE 1


 • 1 OBA YEJIDE NINU IJOBA RE GBOGBO AWON ENIA RE SI NWARIRI NIW AJU RE

 • A won enia :
 • Iba o aki o Oba nla
 • Iba o aki o Oba iga
 • Iba o aki o Oba ogo
 • Yejide o lo o aki o Oba Ogo
 • Yejide Oba ajeji ajeji nile wa
 • Oba on’ ile erekusu e o od’ile
 • Oba on’ ile erekusu e o od’ ile
 • O t’ oju omi bo wa ba awa
 • O g’oke wa ba wa n’ile awa
 • E o d’ile
 • O lo b’awa s’ona sinu oko
 • O lo ba wa s’ona s’inu ira
 • O wa gun ori oye baba awa
 • O yi lo o yi lo o
 • Yejide o lo o a ki o Oba ogo
 • Oba erin l’ o nigbo
 • Oba efon l ‘ o l’ odan
 • Yejide iwo l’ o l’okun
 • Okun mi ho wuruwuru
 • Osa mi lu fiwafiwa
 • Olubombom ye (2)
 • Onigelegele o eiye okun
 • O yi lo o yi lo o
 • Yejide o lo o a ki o Oba ogo

 • OBA YEJIDE SI DA AWON ENIA RE LO OHUN PELU IGBERAGA, O SI SE ILERI
 • LATI GBA WON SI ISE KOBOKOBO OJUMO

 • Oba yejide
 • Enyin arugbo, enyin enia
 • Enyin iranse enyin iwafe
 • Enyin eru baba mi
 • Mo r ‘ire aiye mo j’ oba l ‘oke
 • Enyin enia e gbon
 • E gbon e gbon riri(ha ha)
 • E duro , emi Yajide oba ogo
 • Mo r’ire Ebumare
 • Emi r’ire Ebumare
 • Emi ajeji Oba nla o
 • Mo gba ile onile mo fi se le’le
 • mo gba ile onille fi sanra
 • Mo f’ okunkun lile bo won loju o
 • Nwon ngbon nwon ngbon riri
 • Kail e duro , kai le duro
 • Emi Yejide Oba ogo
 • Mo r’ ire Edumaaare o
 • Emi lo n’ ise owo
 • Ise ori akoowe
 • Ise irin lilu mo le
 • Ati ise irin lilu Reluwe
 • Enyin ti nwa se e ma be
 • Ise kobo l’ ose
 • E ko kuku le r’ ise omiran se
 • Af’ ise emi Oba
 • Ise kobo ojujumo
 • Ise kobo l’ oselose
 • E ma bo wa sise oba
 • O yi lo o
 • Okun mi ho wuruwuru
 • Osa mi lu iwafiwa
 • Olubombom ye (2) (Olubombom.
 • Onigelegele o eiye okun
 • O yi lo o yi lo o
 • Mo r’ ire Edumare

 • AWON ENIA RE SI GBA LATI SE ISE OBA WON NI KOBOKOBO OJUMO

 • Awon enia

 • Kabiyesi o Oba nla
 • Kabiyesi o Oba iga
 • Ase tire ni yio se
 • Ofin tire ni yio se
 • Ise tire la o se
 • Iwo to ni wa o a juba o
 • Alagbara meje
 • A ma mbowa s’ ise re o
 • A ma mbowa s’ ise Oba
 • Ise kobo ojujumo
 • Ise kobo l’ oselose
 • Iwo to niwa o a juba o
 • Alagbara meje
 • Alagbara ogun ni o
 • Alagbara abija kikan
 • O nfo l’ oke o nrin nile
 • O nrin l’omi o nrin l ‘osa
 • Oba erin lo n ‘igbo
 • Oba efon lo l’odan
 • Yejide iwo to l’okun
 • Okun mi ho wuruwuru
 • Osa mi lu fiwafiwa
 • Olubombom ye (Olubombom.
 • Onigelegele o eiye okun
 • O yi lo, o yi lo o
 • Yejide o lo, a ki o oba ogo

 • Awon Omobinrin A ti Omokunrin Ilu Njo Won nyo Si Nyo ninu ise Kobo Ojumo

 • Awon Onijo:

 • Iba o aki o oba nla

  ACT 1 SCENE 2


 • Awon enia Oba Nwa Ise Lati Se, A Si Gba Won Lati Se Orisirisi Ise Labe Oba

 • Awon Enia:

 • A nwa ise re o (2)
 • A nwa ise ti omo nfi npe
 • Enia ni Baba
 • A nwa ise ti ayie fi npe
 • Enia ni baba
 • A nwa ise re
 • K’ebi mase p’ore mi o
 • K’ebi mase p’ore re o
 • K’ebi mase pa baba
 • To bi wa l’omo a nwa ‘se
 • K’ebi mase p’agbalagba
 • Ko wa d’opuro o e
 • A nwa ise ire o
 • K’a ji l’owuro
 • Ka fi owo l’owo
 • K’a ji l’owuro
 • K’a ji l’owuro ka gbese soke
 • K’a sise k’a l’ohun l’eru
 • L’odun, Haramu l’ole jija
 • E! A nwa ‘se ire o
 • Je k’a lowa ‘se s’abe ijoba
 • Ijoba to ni wa
 • Ijoba to n’ile
 • Bo ba di ka sise ori o
 • Awa yio s’akowe
 • Bo ba di ka sise ogbon o
 • Awa yio s’akowe
 • Bo ba di ka sise eeri o
 • Awa yio fo gota
 • B’o ba di ka sise owo o
 • Awa yio wa moto
 • B’o ba di ka sise owo o
 • Awa yio te waya
 • B’o ba di ka sise agbara
 • A ti wa, awa yio lurinlurin
 • Awa yio lulelule
 • Awa yio f’irin tutu
 • Papo ka fi mo gbigbona
 • Awa yio pa mejeji papo
 • A wa di reluwe
 • A nwa ‘se ire o
 • A nwa ‘se ire o
 • A nwa ‘se ire o
 • A nwa ise t’omo fi npe
 • Enia ni baba
 • A nwa ‘se ire o
 • K’ebi mase p’ore mi o
 • K’ebi mase p’ore re o
 • K’ebi mase pa baba
 • To bi wa l’omo a nwa ‘se
 • K’ebi mase pa yeye
 • To bi wa l’omo a nwa ‘se
 • K’ebi mase p’agbalagba
 • Ko wa d’opuro o e
 • A nwa ise ire o

 • DIALOGUE

 • Akowe Oba Si De, A Si Gba Gbogbo Awon Osise na Si orisirisi Ise, Lati ise akowe titi De ise Gota Fifo ,
 • Inu Awon Enia Dun. Ohun Gbogbo Te Won Lorun. Won Nje, Won nmu, Won Si Nyo Ninu Ise Kobo Kan Ojumo

 • MUSIC

 • Awon Osise Wa L’enu Ise. Won Si Nkorin “Ise Ijoba Dun Li Adunju”

 • Oyinmomo, oyinmomo ado (2)
 • O dun o, o dun j’oyin lo
 • Ise ijoba mi, ijoba re
 • Ijoba awa Yejide aiye!
 • Ise ijoba o dun l’adunju
 • Owo ijoba o po l’apoju
 • K’iku ma pa wa o o Oba awa
 • K’arun ma mase gbe o de
 • Ara ka sise to dun o
 • Yejide ......................
 • Ka sise, ka sise, ka mu bo o
 • K’a lu gboun! gboun! gboun (2)
 • Ka lu gboun, ka sise
 • K’a lu gboun! gboun! gboun!
 • K’a lu gboun! ye!
 • K’a lu gboun! gboun! gboun! (2)
 • K’a lu gboun! ye!
 • Ise ijoba o dun l’adunju
 • Ise ijoba o dun l’adunju
 • Owo ijoba o po l’apoju
 • K’iku ma pa wa o o Oba mi
 • K’arun ma mase gbe o de
 • Ara ka sise to dun o Yejide
 • K’a lurin gbigbona K’ a lu tutu
 • A dun jem! jem! jem! (2)
 • A dun, jem ka sise
 • A dun jem! jem! jem! (2)
 • A dun, jem ye
 • Ise ijoba o dun l’adunju
 • Owo ijoba o po l’apoju
 • K’iku ma pa wa o o Oba awa
 • K’arun ma mase gbe o de
 • Ara ka sise to dun o Yejide
 • K’a sise ka sise ka mu bo o (2)
 • Ka f’ef’ri ka yinbo
 • Ka se se fika fika fika (2)
 • Fika fi -----ka sise
 • Ka se fika1 fika! Fika! (2)
 • Fika fi ---- ---- (2)
 • Fika fi ----- ------ ye
 • Ise ijoba o dun l’adunju
 • Owo ijoba o po l’apoju
 • K’iku ma pa wa o o Oba awa
 • K’arun ma mase gbe o de
 • Ara ka sise to dun o Yejide
 • Oyinmomo oyinmomo ado (2)
 • O dun o dun j’oyin lo (2)
 • Ise ijoba mi ijoba re
 • Ijoba awa, Yejide aiye
 • Ise ijoba o dun l’adunju
 • Owo ijoba o po l’apoju
 • K’iku ma pa wa o o Oba awa
 • K’arun ma mase gbe o de
 • Ara ka sise to dun o Yejide
 • Olajiboke! ------ ----- -------
 • Oluwa lo gbe ‘se yi bo o --- Olujibombom
 • Edumare gbe ‘se yi bo o ----- Olujibombom
 • A! ---- ---- ---- o yi o (2) ----- Olujibobom
 • Olujiboke! ---- ---- Olujibombom

 • DIALOGUE

 • Awon ojise Oba de lati Iga Oban nwon si jise
 • Oba Fun Awon Enia Na pe Onje Won Pupo Ni Ilu.
 • Ati pe A da oja Kan Sile Ni Iga Oba Nibiti
 • Gbogbo Awon Oba Kekeke to wani Igberiko la
 • Ma mu onje wa fun tita Iga Oba

 • MUSIC

 • Oba alade a gbo a gbo
 • Oba Iga a gba a gba dandan
 • Oba to ni wa a gbo a gba
 • Ase tire ni yio se
 • Aja to ba f’oju re d’ ekun
 • A ma ke kainkain
 • Ase tire ni yio se
 • Baba mi a
 • Oba erin lo n’igbo
 • Oba efon lo l’odan
 • Oba Yejide Oluwa
 • Lo n’ ile aiye o
 • Ase tire ni yio se
 • Baba mi a
 • Oba gba gari wa
 • O gba ikoko obe
 • O gba epo o gb’ eran a o ko
 • Tokotaya nje jero
 • O ko won sinu iga
 • A nlo raj a nile oba
 • To ba di lola
 • Ase tire ni yio se
 • Baba mi a
 • Oba awa wi , wi, o wi ,o , wi rere (2)
 • Oba awa fo fo o fo o for ere (2)
 • Alagogo to npe o e wi re o
 • A mbewa ra onje
 • Ninu oja ole bi
 • A mbowa ra onje
 • Ninu iga oluwa
 • A mbowa r’ epo
 • A mbowa r’ epo
 • Gbogbo ebi ara ore o
 • A mbo war a jero
 • Ase tire ni yio se
 • Baba mi a
 • Jero oniyo jero alata
 • Jero oniyo jero olomi
 • Gbogbo ebi ara ore o
 • A nbo wa ra jero
 • Ase tire ni yio se
 • Baba mi a

  ACT 1 SCENE 3


 • DIALOGUE

 • Gbogbo awon osise , l’okunrin l’obirin l’omode
 • Ati l’ agba si wa si oja ebi lati ra onje
 • A na opolopo ni pasan. Opolopo si gbogbe
 • ni oja ebi na a fun omode kan pa
 • Aboyun kan si bimo pelu agbara opolo po.
 • Awon ti owa lati o wa lati ra onje ko ri ra
 • Won si pada sile li owo ofo ati sinu ebi

 • MUSIC

 • Iba yejide aiye
 • Iba yejide ogo
 • Aiye nyi lo bi ogo a
 • Enia mi nlo bi osa o
 • Iwo ni baba awa
 • Ebi l’ayo ebi l’ayo
 • Ebi l’ayo ebi l’aye
 • Ebi l’ayo ebi l’ayo
 • Ebi l’ayo ebi l’ode
 • Aiye nyi lo bi ogo a
 • Enia mi lo bi osa o
 • Iwo m baba awa
 • Aja ki iko wagbawagba eko laiye
 • Eyele ki iko wagbawagba eko beni
 • Iponri aja o j’obi o
 • Iwo ni baba awa
 • Ebi l’ayo ebi layo
 • Ebi l’ayo l’ode
 • Aiye nyi lo bi ogo a
 • Enia mi lo bi osa
 • Iwo ni baba awa
 • Awa l’a b’onifa
 • Awa l’a b’alufa
 • Awa l’a b’nigbagbo o
 • Ko i d’omo Jesu o
 • Jesu ma je o
 • Jesu ma je o baje o

  ACT 1 SCENE 4


 • MUSIC

 • Ijoba aiye d’orikodo
 • Ijoba aiye ndarugbo lo
 • Ijoba aiye jin si koto
 • Ijoba aiye ndarugbo lo
 • Ojo ekun ku si dede
 • Ojo ekun ku si dede
 • Ojo ekun sunmo o
 • O nwo inu le laiye
 • Oba alagbara yejide aiye o
 • Njoba b’igbati ekun njoba o
 • L’ori awon eranko inu igbo
 • N’joba b’igbati ekun njoba
 • N’joba b’gbati esu njoba
 • L’ori awon eranko inu igbo
 • E o yi o Edumare to da
 • On leni to da wa
 • Be ko ma da wa saiye o
 • K’ a le s’eru re
 • Edumare a da oku orun a da
 • Ori baba wa to ku lo s’orun
 • A ba awon apania ja o
 • E bi npa wa a e gbo o
 • Ebi npa awa afiyajeun
 • Awon arugbo won nku iku ebi
 • N’ile awa afiya – jeun
 • Awon abiyamo won nku iku ebi
 • N’ile awa afiya jeun
 • Awon abiyamo won nku iku ebi
 • N’ile awa afiya jeun
 • Awon aboyun nbimo nbimo iya
 • Won nbimo l’agbara s’oja ebi
 • Edumare a da
 • Oku orun a da
 • Ori baba wa to ku lo s’orun
 • Aba awon apania ja o
 • Awa osise ko r’owo jeun
 • Be lao laso be lao lewu
 • Ihoho l’awa nrin bi obo
 • Oba yejide nje Yejide nmu
 • Ko ranti p’ojo esan nbo
 • Edumare a da
 • Oko orun a da
 • Ori baba wa toku lo s’orun
 • A baa won apania ja o

 • DIALOGUE

 • Awon osise Nse idaro Ara Won Ebi Ati
 • Iyan Nja Nilu. Onje Won pupo lati ra
 • Oba yejide ko lati fi owo kun owo awon
 • Osise awon eniti nku iku ebi. Ebi nle,
 • ebi l’ode, owon oja onje ati aso wiwo
 • Owo ise oba ti ko to, si mu gbogbo awon
 • osise da ise d’ile

 • MUSIC

 • Ebi npa wa o ara mi
 • Ebi npolomo awa
 • L’aiye l’aiye l’ogun ti nja
 • Eyi le julo
 • L’ati igbat’aye ti se
 • Enia dudu o ko ku iku ebi
 • Eyin a de –lu malo
 • Eyin l’e mu gari d’owon o loju wa
 • Edumare awa nbe oo
 • Dariji awon apania o
 • Yejide nje bota o
 • Enia dudu nje ero
 • Yejide nje nama
 • Enia dudu nja wo eran
 • L’ati igbat’aiye ti se
 • Enia dudu ko ku iku ebi
 • Eyin a – de- lu-ma-lo
 • Eyin le mu gari dowon o l’oju wa
 • Edumare awa nbe o
 • Dariji awon apania o
 • Yejide nje buredi o
 • Enia dudu nje jero
 • Yejide nje suga o
 • Enia dudu mu omi ata

 • Awon osise si da ise oba sile

 • Orin yi pada si ........

 • Ki la a o Fi Kobo Ojumo Se

 • A mi lo r’oba
 • A mi lo ri’joye l’ori aga
 • Owo ise wa ko to o
 • Kil’a o fi kobo ojumo se
 • Awon osise ngba kobo ojumo
 • K’i l’a o fi kobo ojumo se
 • B’aiye tile yi pada
 • To d’aye Adam l’oju wa
 • K’ila o fi kobo ojumo se
 • Iyawo mbe l’aye o
 • Ninu kobo nbe yio jeun
 • Omo t’abi laiye o
 • Ninu kobo nbe yio jeun
 • Baba to bi wa lomo
 • Ninu kobo nbe yio jeun
 • Yeye to bi wa lomo
 • Ninu kobo nbe yio jeun
 • B’omo wa lo ile we o
 • Ninu kobo l’a osan
 • Baiye tile yipada
 • T’ o d’aiye Adam loju wa
 • Kil’a o fi kobo ojumo se
 • Gari won o ju wura o
 • Kil’a o fi kobo ojumo se
 • Epo won o ju wura o
 • Kil’a o fi kobo ojumo se
 • A mi lo r’oba
 • A mi lo ri ijoye lori aga
 • Ko ye ko gbebe wa
 • Ye o ka ma ma daro o
 • Eni ma bimo a yo f’olomo a
 • Eni ma r’ire ayo f’oire a
 • Gbogbo araiye e wa
 • Parapo ka jija ebi
 • Osise ti mbe l’aiye
 • To ji ti ko r’onje je
 • To tun f’akisa bora
 • Lasanlasan lo nbe laye
 • Eni to ku san ju u lo
 • O tan o ko rorun a
 • Yaho.....(Yaho.....)
 • Tembelekun omo a f’oru rin o

 • Ayinde ;-

 • E ye e gbo ara mi
 • Bi a ba lo r’oba awa
 • To ba ko dandan
 • Bi a ba lo r’oba awa
 • To ba ko jale o
 • Ki’la o ti se eyi si o
 • Ki’la o ti se eyi si o
 • Ki la o fi kobo ojumo se?

 • Awon osise

 • A o da ise re sile fun
 • Bi a ba lo r’oba awa
 • To ba ko jale o
 • A o da se re sile fun
 • Kili a o fi kobo ojumo se?

  ACT II SCENE 1


 • Awon osise pejo lati lo ri oba Yejide

 • Nipa oran kobo ojumo lehin ti won ti
 • Da ise oba sile. Nwon si yan okunrin alagbara kan lati se Olori won
 • Oba si ko latifi owo kun owo ise won.
 • Awon osise si fi ake ko ri lati pada s’enu ise

 • MUSIC

 • Awa o gba awa o gba
 • Aawa o gba k’ ama sise
 • K’ enikan si ma k’ere re lo
 • Bi a ba sise ki a gbo
 • B’ a o ni le se ki a mo o
 • Eni ba sise ti ko r’ere je
 • O gbe ra sanle lasan o
 • Awa o gba awa o gba
 • Awa o gba k ‘ a ma sise
 • Enikan si ma ke ere re lo
 • Edumare a da oku orun a da
 • Ori baba wa to ku lo s’orun
 • A ba awon apania ja o
 • E je ki a da ise oba s’ile
 • E je ki a da ise oba sile
 • K’ a pe yejide oba awa
 • Oba oluwa abija- kikan
 • Boya a fi ade re s’ile o
 • Ki o ni kan sise ori
 • Ki onikan fogota o
 • Ko nikan sise owo
 • Ko nikan sise ori
 • Ko nikan fogota o
 • Ko nikan lu rin ( a egbo)
 • Ko nikan rorin ( a egbo)
 • Ko nikan rorin ( a egbo)
 • Awa o gba awa o gba
 • Awa o gba ka ma sise
 • K’ enikan si ma k’ere re lo
 • Edumare a da oku orun a da
 • Ori baba wa to ku lo s’orun
 • A ba awon apania ja o

  ACT II SCENE 2


 • Awon enia si tun wa si oja elebi l’ati ra
 • Onje. A si nta panu gari kan ni silemeta
 • Ni igboro. A si tun na won ni inakuna bi ti isaju
 • A si mu opolopo ninu won lati s’ejo fun , lati awon omode
 • Titi de awon arugbo ati awon osise ti nlo s’ibi ise

 • MUSIC

 • Asoju oba nje won nje
 • Won nje won mu
 • Ijoye oba nyo won nyo
 • Won nyo sese
 • Awon osise nku iku ebi
 • Tokot’aya nje jero
 • Edumare ye o o dowo re
 • a-wi-ma-ye-hun
 • ko gba wa lowo awon
 • abinu eni ti nba ni daro
 • asoju oba nje won nje
 • won nje won nmu
 • ijoye oba nyo
 • Won nyo sese
 • Gbati ola gori ola o
 • Gbati ola gun won l’egun o
 • Won gb’onje ti oluwa fun wa l’ojo aiye wa
 • Won si ko wa po won wa
 • Nbo wa bi eni nb’eranko
 • Tiya omo nfosanlo o
 • T’oko t’aya nku iku ebi
 • Gbogbo wa si ramota o
 • Ki a to jeun ata
 • Ramota ramoto ramoto rasewon o
 • Eni ramota ara si moto
 • Eni ramoto ara s’ ewon o
 • Edumare ye o d’ owo re
 • K’ ori wa ma mase ku iku ebi
 • K’ ori wa ma mase ramota o
 • Eni ramota ara si moto
 • Eni ramoto ara s’ ewon o

 • AWON ONIJO TI NKOJA LO SI YA LATI RA
 • ONJE WON SI SIRE IDARAYA FUN AWON ENIA
 • NA TI EBI NPA

 • Awon onijo: A e ma ku oja o
 • Enyin ti nfi ipa jeun
 • A e ma ku oja o
 • E yin ti nfi iya jeun
 • Kilo gbe yin d’oja ale o

 • Awon enia :- E bi lo gbe wa de bi aiye o
 • E bi lo gbe wa de bi
 • Ebi lo gbe mi de bi
 • Awa o sun lat’ale ana
 • A mi s’aisun onje
 • A wa o sun latale ana
 • A mi s’aisun ebi o
 • Ebi, ebi, ebi, ebi o
 • Ebi lo gb’ori wa,
 • De ile yi o ebi
 • Awon a-de-lu-ma lo awon lo
 • Mu gari do’owon l’oju wa
 • Edumare a da. Oku orun a da
 • Ori baba wa to ku jo s’orun
 • A baa won apania ja o
 • Eiye l’enia, eiye o, eiye o l’enia
 • Iwoyi ana omo wa ni yara o
 • Eiye l’enia
 • Yejide mi je o
 • Akowe mi je o
 • Won ni k’a wa gba ‘we
 • Ka’i je o, Yejide mi je o
 • Awodi e ku ewu o
 • Ewu ina ki ip’awodi o

 • AWON ONILU APALA TI NKOJA LO SI YA LATI SIRE IDARAYA FUN AWON ENIA NA TI EBI NPA

 • iye ni iye eiyele
 • Yiye ni ye eiyele ayie o
 • Riro ni iro adaba l’orun o
 • Owo olowo mo fi d’aso temi
 • Owo olowo lo fi d’aso tire
 • Ewu mi a, mo fi njo
 • T’e nwo mi
 • Okere wa g’ori iroko
 • Oju olode mo
 • O dile Yejide Oluwa
 • K’a to s’apero
 • Yiye ni iye eiyele
 • Yiye ni ye eiyele ayie o
 • Riro ni iro adaba l’orun o
 • Yiye ni iye eiyele
 • Yiye ni ye eiyele ayie o
 • Riro ni iro adaba l’orun o
 • Oba to s’abule di’gbo
 • Oba to s’abule d’ile o
 • Araiye ko ni gbagbe re
 • Oba elebi
 • Edumare ma ma je
 • K’a s’oju idaro obe o
 • Owo olowo mo fi d’aso t’emi
 • Bi mo ba joba
 • Bi iwo ba joba
 • Bi gbogbo wa ba parapo
 • Ka joba lojo ayie wa o
 • Edumare ma ma je
 • Ka joba elebi
 • Edumare ma ma je
 • Ka joba si’le iyan o
 • Aja ki ko wagbawagba eko laiye
 • Eyele ki ko wagbawagba oka beni
 • Iponri aja o jobi o
 • Iro ni won pa fa aja
 • Edumare ma ma je
 • Ka joba si’le iyan o
 • Owo olowo mo fi da’so temi etc

 • Awon osise d’a sele Won nlo bi omi

 • Ba wa be Yeside Oluwa
 • Ko ma mase bo ti mo o
 • Ko fun wa ni onje
 • Ebi npa wa o
 • K’o fun wa ni onje
 • K’ebi mase pa wa s’orun
 • K’o je ka ri je
 • K’o je ka ri mu
 • K’ebi ma se pa wa d’ale o
 • Ka ma se d’aro
 • Owo olowo mo fi daso temi etc

 • A MU AWON ARUFIN WA FUN IDAJO NI ILE EJO OBA YEJIDE. AWONOMODE,
 • AWON ABOYUN ATI AWON OBA IGBERIKO TI WON KO MU ONJE WA SI OJA ATI
 • AWON TI NTA OJA OWON. AWON OPOLOPO SAN OWO NLA SI APO OBA. AWON
 • OPOLOPO LI A SI JU S’EWON

 • Ile Ejo:

 • Ile ejo ile ejo e a
 • Ile ewon ile ewon o buse
 • Adajo aiye ma re o
 • Edumare l’adajo orun
 • Ohun i a de li aiye
 • O de gboingboin
 • Ohun ti a da li orun
 • O de gboingboin
 • Eni to ba t’owo wa
 • Wewon l’ojo oni o
 • O we’won olorun o we’won esu
 • Edumare ma maje
 • K’a r’ibi ewon Olorun
 • Ile ejo ile ejo e a ete
 • E lo ma ko wan lo
 • Awon arufin oba ninu oja elebi
 • Awon arufin oba ninu iga Oluwa
 • Awon to fi jero sile
 • T’o tun nra repo o
 • Awon oba alade ti won ko
 • Lati mu gari bo s’oja elebi
 • Awon to lo ramota o

 • Adajo:-

 • Idajo aiye re o
 • Idajo orun nbo o
 • Ipade di sanmma o
 • Sanma mejeje
 • Awon ti won sanwo ejo
 • Won jebi
 • Awon ti won sanwo oja
 • Won jebi
 • Enito ba pe k’ila nse
 • O d’ota Oluwa
 • Ipade di sanma o
 • Sanma mejeje
 • Idajo aiye re o
 • Idajo orun mbo
 • Ipade di sanma o
 • Sanma mejeje

 • OBA YEJIDE SI GBA LATI MA SAN SILE
 • MEWA OJUMO FUN AWON OSISE O SI DAWO
 • OJA EBI DURO INU AWON OSISE DUN
 • AWON ENIA SI NYO ILU TORO AIYE
 • SIROJU OPE NI FUN OLORUN

 • Awon osise:-

 • A a yo, dupe o l’owo Olorun
 • A a yo, a dupe o l’owo o re Jesu
 • Enito yo wa kuro
 • Ninu eru aiye o
 • Enito gba wa kuro
 • Ninu eru aiye o
 • N’ile enia dudu o
 • Awa odomobirin
 • N’ile enia dudu o
 • K’iku ma pa wa o
 • K’arun ma se gbe wa de o
 • Nje Oluwa awa nrele o
 • A nrele baba to bi wa
 • L’ojo aiye o
 • Ki’ku ma pa wa
 • K’arun mase wag be wa de
 • A ara mi a ara mi o
 • Bo ba w’ola Oluwa
 • Awa yio bo ajaga
 • Ajaga lile lile
 • Ajaga t’a wo sorun
 • Gbat’a ba d’alagbara
 • Oba a-wi-ma yehun
 • K’iku ma pa wa o
 • K’arun ma se wa gbe wa de o

 • AWON ONILU ILORIN

 • Yiye ni ye ye eyeile(2)
 • Yiye ni iye eyeile aye
 • Riro ni ro daba lorun
 • Owo olowo mo fi dasotemi
 • Ewu mi a mo fi njo
 • T’e nwo mi etc

 • AWON ONIJO ORU
 • Iba yejide aiye
 • Iba Yejide ogo
 • Aiye nyi lo bi ogo a
 • Enia mi lo bi osa
 • Iwo ni baba awA ete

 • AWON OSIRE

 • THE END